За нас

Добредојдовте, Signature е маркетинг агенција која нуди голем број на услуги кои ќе Ви помогнат во подобрување на вредноста на Вашиот бренд. Тука сме да Ви бидеме придружник на патот кон успехот и да Ви понудиме уникатни и свежи решенија во промовирањето на Вашиот продукт и градењето на репутација за Вашето име.

Квалитет на дланка

Како компанија ги сфаќаме Вашите потреби на повисоко ниво од едноставна кампања, настан, брендинг или веб-страна. Ние се задржуваме на живата интерактивност со корисниците, секојдневната продуктивност на маркетингот, како и зголемување на бројките на Вашата продажба и побарувачка на пазарот. Нашата цел е сиот вложен труд да вроди со мерливи резултати по нагорна линија. Како компанија на прво место ја позиционираме успешната комуникација со клиентите и секогаш од огромна важност ни е брзината на работа и на извршување на дадениот проект, настан или било каква задача.

test-na-dlanka

Услуги

Современ дизајн

Дизајнот е процес на визуелна комуникација на креативни решенија преку типографија, фотографија и илустрација. Дизајните се создадени со хармонична употреба на симболи, слики и текст како графичко доловување на ударните идеи и пораки. Опремата која ја користиме е по современи стандарди. Понудените услуги се корпоративен дизајн (лого и брендирање), редакциски дизајн (списанија, весници и книги), рекламирање, веб дизајн, пакување на производ, амбалажи и изработка на уникатна книга на графички стандарди за Вашата компанија и бизнис.

Маркетинг стратегии

Во „Signature“ користиме различни алатки за анализа и развивање на уникатна маркетинг стратегија на клиентот специфицирано за бараниот продукт или услуга. За изработка на маркетинг стратегија користиме пет различни компоненти и методи. Таквите процеси ги анализираме како дел од органскиот аспект на кампањата, преку цената, па се до анализа на корисниците, засебно од природата на основниот продукт. Врз основа на тие параметри изготвуваме маркетинг план и стратегија со детални образложенија во која насока е најоволно да се движат активностите за рекламирање.

Маркетинг стратегии

Во „Signature“ користиме различни алатки за анализа и развивање на уникатна маркетинг стратегија на клиентот специфицирано за бараниот продукт или услуга. За изработка на маркетинг стратегија користиме пет различни компоненти и методи. Таквите процеси ги анализираме како дел од органскиот аспект на кампањата, преку цената, па се до анализа на корисниците, засебно од природата на основниот продукт. Врз основа на тие параметри изготвуваме маркетинг план и стратегија со детални образложенија во која насока е најоволно да се движат активностите за рекламирање.

Сѐ за издигнување на брендот!

Веб сервисите опфаќаат бројни услуги кои ги нуди нашата компанија, од елементарно поставување на веб-дизајн, сѐ до напредни платформи за одредена целна група или поголем број корисници. Нашиот тим Ви овозможува регистрирање на домеин, хостинг и изработка на било каква серверска платформа како што се интра веб или cloud системи. Главни двигатели на модерниот свет се комуникацијата на компанијата со корисникот и вниманието насочено кон социјалните медиуми. Затоа се посветуваме на интерактивноста и доближувањето до корисниците преку дигиталниот маркетинг на тие медиуми и софтверските апликации.

Сѐ на едно место

Наша цел е на компаниите да им понудиме различни естетски концепти за нивниот бренд како и целосни брендинг решенија. Графичките решенија ги пречатиме на широк спектар од промотивни материјали како маици, пенкала, привезоци, знамиња и многу други. Освен физичките рекламни материјали нашата компанија изработува и останати мултимедиски решенија од типот на промо кампањи, раклами и рекламни спотови, анимаци и друго, во зависност од Вашите потреби и барања.

Сѐ на едно место

Наша цел е на компаниите да им понудиме различни естетски концепти за нивниот бренд како и целосни брендинг решенија. Графичките решенија ги пречатиме на широк спектар од промотивни материјали како маици, пенкала, привезоци, знамиња и многу други. Освен физичките рекламни материјали нашата компанија изработува и останати мултимедиски решенија од типот на промо кампањи, раклами и рекламни спотови, анимаци и друго, во зависност од Вашите потреби и барања.

Претплати се

Контакт

Доколку имате било какви прашања, порачки или предлози би биле среќни да одговориме. Можете директно да ни испратите меил подолу. Signature е тука за да Ви помогне во изградбата на Вашиот бренд!

Контакт

Доколку имате било какви прашања, порачки или предлози би биле среќни да одговориме. Можете директно да ни испратите меил подолу. Signature е тука за да Ви помогне во изградбата на Вашиот бренд!

Copyright © 2020 | Signature – All Rights Reserved
Copyright © 2020 | Signature – All Rights Reserved