За нас

Квалитет на дланка

Како компанија ги сфаќаме Вашите потреби на повисоко ниво од едноставна кампања, настан, брендинг или веб-страна. Ние се задржуваме на аспекти како интерактивност со корисниците, продуктивност, побарувачка и продажба. Имаме цел вложениот труд да вроди со мерливи резултати

Квалитет на дланка

Како компанија ги сфаќаме Вашите потреби на повисоко ниво од едноставна кампања, настан, брендинг или веб-страна. Ние се задржуваме на аспекти како интерактивност со корисниците, продуктивност, побарувачка и продажба. Имаме цел вложениот труд да вроди со мерливи резултати

Услуги

Современ дизајн

Дизајнот е процес на визуелна комуникација на кретивни решенија преку употреба на типографија, фотографија и илустрација. Дизајните се создадени да комбинираат симболи, слики и текст, за да формираат визуелна перцепција на идеи и пораки. Ние користиме типографија и визуелни уметности за да создадеме визуелни композиции. Опремата која ја користиме за графички решенија е во во чекор со современите технологии и стандарди. Огромна важност се оддава на брзината на работа и на комуникацијата со клиентите. Понудените услуги на дизајнот вклучуваат корпоративни дизајни (лого и брендирање), редакциски дизајн (списанија, весници и книги), рекламирање, веб дизајн, пакувањето на производот и амбалажи како и изработка на уникатна книга на графички стандарди за Вашата компанија и бизнис.

Маркетинг стратегии

Во „Signature“ користиме различни алатки за анализа и развиање на уникатна маркетинг стратегија на клиентот за неговиот продукт или услуга. За изработка на маркетинг стратегија користиме пет различни компоненти и методи. Тие алатки и процеси ги анализираме засебно од основниот продукт преку цената па се до корисниците. Врз основа на тие параметри ние изготвуваме маркетинг план и маркетинг стратегија со детални образложенија во која насока треба да се движат активностите за рекламирање.

Се за издигнување на брендот!

Веб сервисите опфаќаат голем број на услуги кои ги нуди нашата компанија, како што е елементарно поставување на основен веб-дизајн, па се до напредни веб платформи за одредена целна група или поголем број на корисници. Нашиот тим Ви овозможува и регистрирање на домеин и хостинг, како и изработка на било каква серверска платформа како што се интра веб или cloud системи. Како главен двигател на модерниот свет се основната комуникација на компанијата со корисникот и големо внимание на социјалните медиуми. Затоа ние се посветува на интерактивноста и доближувањето со корисниците преку дигиталниот маркетингот на социјалните медиуми и апликации.

Се на едно место

Наша цел е на компаниите да им понудиме различни естетски концепти за нивниот бредн како и целосни брендинг решенија. Графичките решенија ги пречатиме на широк спектар од промотивни материјали како маици, пенка, привезоци, знамиња и т.н. Освени физичките рекламни материјали нашата компанија изработува и останати мултимедиски решенија како промо кампањи, раклами и рекламни спотови, анимаци и друго, во зависност од Вашите потреби и барања.

Претплати се

Портфолио

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

Контакт

Како компанија ги сфаќаме Вашите потреби на повисоко ниво од едноставна кампања, настан, брендинг или веб-страна. Ние се задржуваме на аспекти како интерактивност со корисниците, продуктивност, побарувачка и продажба. Имаме цел вложениот труд да вроди со мерливи резултати

Контакт инфо

Како компанија ги сфаќаме Вашите потреби на повисоко ниво од едноставна кампања, настан, брендинг или веб-страна. Ние се задржуваме на аспекти како интерактивност со корисниците, продуктивност, побарувачка и продажба. Имаме цел вложениот труд да вроди со мерливи резултати

Copyright © 2020 | Signature – All Rights Reserved