Веб страни

Веб сервисите опфаќаат бројни услуги кои ги нуди нашата компанија, од елементарно поставување на веб-дизајн, сѐ до напредни платформи за одредена целна група или поголем број корисници. Нашиот тим во овој поглед Ви овозможува регистрирање на домеин, хостинг и изработка на било каква серверска платформа како што се интра веб или cloud системи.

 

Што е првата работа која го претставува вашиот бренд? Тоа е вашето лого, постер, билборд. Токму затоа тие елементи се исклучително важни, бидејќи се прва асоцијација за вашиот бренд.

Што е првата работа која го претставува вашиот бренд? Тоа е вашето лого, постер, билборд. Токму затоа тие елементи се исклучително важни, бидејќи се прва асоцијација за вашиот бренд.

Што е првата работа која го претставува вашиот бренд? Тоа е вашето лого, постер, билборд. Токму затоа тие елементи се исклучително важни, бидејќи се прва асоцијација за вашиот бренд.

Виртуелни Музеи на Град Скопје

Перформанси: Респонзивен дизајн, галерија, форма за регисрација, база со податоци и билтени.
Види ја страната

Мапирање на споменици на Град Скопје

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Здружение на финансиски работници

Перформанси: Респонзивен дизајн, галерија, форма за регисрација, база со податоци и билтени.
Види ја страната

Асоцијација на студенти и информатичари

Перформанси: Респонзивен дизајн, креирање корисници, оддржување аудио и видео сесии, имплементирана блог секција
Види ја страната

Здружение на граѓани WakeUp​

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Епсихолог

Перформанси: Респонзивен дизајн, креирање корисници, оддржување аудио и видео сесии, имплементирана блог секција
Види ја страната

Струмица опен фестивал

Перформанси: Респонзивен дизајн, блог секција, интеграција со социјални медиуми…
Види ја страната

БиблиоБум

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

3E Konsalting

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Студентски Парламент ФИНКИ

Перформанси: Респонзивен дизајн, Контакт форма, блог секција во која секој корисник може да објавува.
Види ја страната

Контакт.мк

Перформанси: Респонзивен дизајн, Контакт форма, блог секција во која секој корисник може да објавува.
Види ја страната

Тажен помен

Перформанси: Респонзивен дизајн, Контакт форма, блог секција во која секој корисник може да објавува.
Види ја страната

Ванимекс

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

SpeakOut

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Посети ја Македонија

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Buss rental cars

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната
Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Канта.мк

Перформанси: Респонзивна one page страна, интегрирани социјални медиуми и итегрирано преземање на аплиакцијата.
Види ја страната

covid19.mk

Перформанси: Респонзивен дизајн, интеграција на Power Bi, приказ на објави од социјални медиуми, имплементациај на банери, блог секција.
Види ја страната
Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Youth Council

Перформанси: Респонзивен дизајн, интеграција на мапа, блог секција, интеграција со социјални медиуми, двојазичен.
Види ја страната

Scoot

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Royal Food

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Мојот омилен професор

Перформанси: Респонзивна оne page страна, со инплементирана форма за омилен професор и галерија.
Види ја страната

РИВА-СТ

Перформанси: Респонзивна one page страна, интегрирани социјални медиуми и итегрирано преземање на аплиакцијата.
Види ја страната

Moj Psihijatar

Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната
Перформанси: Респонзивен дизајн, напредна форма за апликации за нови членови, интеграција на Google мапа, блог секција, контакти и интеграција со социјалните мрежи.
Види ја страната

Дигитализирај го својот бренд!

Сите права се задржани © 2020