Маркетинг стратегии

Во „Signature“ користиме пет различни алатки за анализа и развивање на уникатна маркетинг стратегија специфицирано за продуктот или услугата на клиентот. Се изготвува од аспект на кампања, цена и профил на корисник. Врз основа на тие параметри се поставува маркетинг план со детални насоки во кои ќе се движат активностите за рекламирање.

Дигитализирај го својот бренд!