Услуги

Графички дизајн

Применета естетика

Веб дизајн

Онлајн профил за Вашите потреби

Маркетинг стратегии

Основен ПР план

Модели и хостеси

Директна промоција

Современ дизајн

Дизајнот е процес на визуелна комуникација на креативни решенија преку типографија, фотографија и илустрација. Дизајните се создадени со хармонична употреба на симболи, слики и текст како графичко доловување на ударните идеи и пораки. Опремата која ја користиме е по современи стандарди. Понудените услуги се корпоративен дизајн (лого и брендирање), редакциски дизајн (списанија, весници и книги), рекламирање, веб дизајн, пакување на производ, амбалажи и изработка на уникатна книга на графички стандарди за Вашата компанија и бизнис.

Маркетинг стратегии

Во „Signature“ користиме различни алатки за анализа и развивање на уникатна маркетинг стратегија на клиентот специфицирано за бараниот продукт или услуга. За изработка на маркетинг стратегија користиме пет различни компоненти и методи. Таквите процеси ги анализираме како дел од органскиот аспект на кампањата, преку цената, па се до анализа на корисниците, засебно од природата на основниот продукт. Врз основа на тие параметри изготвуваме маркетинг план и стратегија со детални образложенија во која насока е најповолно да се движат активностите за рекламирање.

Маркетинг стратегии

Во „Signature“ користиме различни алатки за анализа и развивање на уникатна маркетинг стратегија на клиентот специфицирано за бараниот продукт или услуга. За изработка на маркетинг стратегија користиме пет различни компоненти и методи. Таквите процеси ги анализираме како дел од органскиот аспект на кампањата, преку цената, па се до анализа на корисниците, засебно од природата на основниот продукт. Врз основа на тие параметри изготвуваме маркетинг план и стратегија со детални образложенија во која насока е најоволно да се движат активностите за рекламирање.

Сѐ за издигнување на брендот!

Веб сервисите опфаќаат бројни услуги кои ги нуди нашата компанија, од елементарно поставување на веб-дизајн, сѐ до напредни платформи за одредена целна група или поголем број корисници. Нашиот тим Ви овозможува регистрирање на домеин, хостинг и изработка на било каква серверска платформа како што се интра веб или cloud системи. Главни двигатели на модерниот свет се комуникацијата на компанијата со корисникот и вниманието насочено кон социјалните медиуми. Затоа се посветуваме на интерактивноста и доближувањето до корисниците преку дигиталниот маркетинг на тие медиуми и софтверските апликации.

Сѐ на едно место

Наша цел е на компаниите да им понудиме различни естетски концепти за нивниот бренд како и целосни брендинг решенија. Графичките решенија ги пречатиме на широк спектар од промотивни материјали како маици, пенкала, привезоци, знамиња и многу други. Освен физичките рекламни материјали нашата компанија изработува и останати мултимедиски решенија од типот на промо кампањи, раклами и рекламни спотови, анимаци и друго, во зависност од Вашите потреби и барања.

Сѐ на едно место

Наша цел е на компаниите да им понудиме различни естетски концепти за нивниот бренд како и целосни брендинг решенија. Графичките решенија ги пречатиме на широк спектар од промотивни материјали како маици, пенкала, привезоци, знамиња и многу други. Освен физичките рекламни материјали нашата компанија изработува и останати мултимедиски решенија од типот на промо кампањи, раклами и рекламни спотови, анимаци и друго, во зависност од Вашите потреби и барања.

Директно претставување.

Покрај тоа што нуди бројни идејни решенија и услуги, Signature е тука да ги пропрати Вашите идеи и разубави настани со помош на нашите модели. Соработуваме со голем број на девојки и момчиња кои со задоволство би го промовирале Вашиот производ и бренд или пак би го угостиле Вашиот настан. Освен тоа, на секој настан има супервизори кои во секој момент ја следат работата на моделите и хостесите.