PEPSI

Кампања за PEPSI MAX и за PEPSI LIME која траеше 3 месеци за време на летниот период во Скопје, Струга и Охрид.

Кампања за PEPSI MAX и за PEPSI LIME која траеше 3 месеци за време на летниот период во Скопје, Струга и Охрид.

Дигитализирај го својот бренд!

Сите права се задржани © 2022