АРТИСТ БАНД

Артист Банд

Снимањето на видео-записот за нумера на Артист Банд го разубавија машкиот и женскиот модел на Signature. Видео записот е со потпис на Александар Тасевски. Готовиот запис може да се проследи на линкот подолу.